Yöneticilik Artık Profesyonel Bir Meslek

Kat Mülkiyeti Kanunun 29. Maddesine göre, Kat malikleri kurulu, yönetim planında özel bir zaman belirtilmediyse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanmalıdır. Bu nedenle, genellikle Ocak ayı apartman veya sitelerde yönetici seçimlerinin yapıldığı aydır. Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler.

Kat Mülkiyeti Kanunun 29. Maddesine göre, Kat malikleri kurulu, yönetim planında özel bir zaman belirtilmediyse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanmalıdır. Bu nedenle, genellikle Ocak ayı apartman veya sitelerde yönetici seçimlerinin yapıldığı aydır. Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler.

Sekizden fazla bağımsız bölüm olan ana gayrimenkullerde yönetici atanmasının mecburi olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Günümüzde apartman yada sitelerin, bilgili, deneyimli, kanuni ve hukuki uygulamaları bilen kişiler tarafından yönetilmesine ihtiyaç duyuluyor. Yöneticinin tüm kat maliklerine karşı komşuluk ilişkilerinin zedelemeden şeffaf, eşit ve tarafsızca bir yönetim sergilenmesi gerekiyor. Nüfus artışı, kentsel dönüşüm ve toplu yaşama geçişle yöneticilik artık profesyonel bir meslek haline geldi” dedi.

Yönetici Sorumluluklarını Bilmeli

Yönetici olarak seçilenlerin bütün kat maliklerini bağlayan yönetim planı ve kat mülkiyeti kanununa uyması gerektiğini dile getiren Özelmacıklı “Yönetici mutlaka tapu dairesinden apartman yada sitenin yönetim planının örneğini ve kat irtifak listesini temin etmeli, görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.Hatta ana gayrimenkulün mimari projesini incelemeli ve ortak alanların durumunu kontrol etmelidir. Birçok apartman yada sitede ortak alanlarla ilgili yaşanan problemler ancak bu kontroller sağlanarak çözülebiliyor. Binanın sigorta ettirilmesinden,bakım ve onarımına, asansörün güvenli bir şekilde işletilmesinden aidatların tahsiline, işletme projesi yapılmasından, alınan kararların yerine getirilmesine kadar tüm süreci ticari olarak kaygısız ama denk bütçe kaygılı bir yönetim modeli ile işletebilmelidir” dedi.

Yönetici Ücret Alabilir

Yöneticinin dışarıdan seçilebileceğini, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebileceğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Herhangi bir karar alınmamış ise, 

yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. Yönetici işletme projesi hazırlarken de hangi giderlerin eşit hangi giderlerin arsa payına göre paylaştırılacağını yönetim planına göre doğru tespit etmelidir” dedi.

Site ve Apartman Yöneticiliğin Kursu BileVar

Türkiye’de ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Site ve Apartman Yöneticiliği Sertifika Programı" başlattıklarını ve mezunlarının programı tamamlayıp MEB onaylı belge alarak sitelerde iş bulabildiğini dile getiren Özelmacıklı“Şimdiye kadar 12 program açarak yüzlerce mezun verdik. Kursumuzda dersler,alanında uzman ve tecrübeli öğreticiler tarafından veriliyor. Binlerce insanın  bir arada yaşadığı sitelerde yöneticilere ve site yönetimi alanında yetişmiş profesyonellere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Bu da yeni kariyer fırsatları doğuruyor. Başlangıçta gönüllülük esasıyla yürütülen yönetim konusu daha profesyonel ellere bırakılması bir mecburiyet halini aldı” dedi. 

site yönetimi yöneticilik apartman yönetimi emlak gündemi emlak haberleri