Müteahhitten Ev Alırken Dikkat !

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete’de yayınlanan arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi çerçevesinde tapu kayıtlarının iptal edilmesi kararı gayrimenkul sektöründe derin yankı buldu.

AnayasaMahkemesinin Resmi Gazete’deyayınlanan arsa payı karşılığı inşaatyapım sözleşmesi çerçevesinde tapukayıtlarının iptal edilmesi kararı gayrimenkul sektöründe derin yankıbuldu.

 

Konuyailişkin değerlendirmelerde bulunan AltınEmlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Kat irtifaklı olup uzunsüredir iskan alınmayan ve müteahhit tarafından satılmış olan bağımsız bölümleriçin hukuki bir risk ortaya çıktı. Buna göre, arsa payı sözleşmesinin tarihinebakılmaksınız, müteahhite düşen taşınmazları satın alan malikler, müteahhitinsözleşme gereğini yerine getirilmemesi nedeniyle, tapu kayıtlarının iptali ilemağduriyet yaşayabilirler” dedi.

 

Müteahhit Arsa Sahibine Edimlerini YerineGetirmeli

 

Özelmacıklı“Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri, müteahhitin finansını kendisi karşılayarak,arsa malikinin arsası üzerine bina yapım işini üstlendiği, arsa malikinin ise,bedel olarak binadaki bir kısım arsa payını dolayısıyla bağımsız bölümmülkiyetini müteahhite vermeyi vaat ettiği sözleşmelerdir. Arsa sahipleri,yapının sözleşmede istenilen koşullara uygun olarak tamamlanmaması durumunda, sözleşmeninfeshi ile tapu iptali ve tescil istemleriyle müteahhite ve ondan arsa paylarınısatın alan 3. kişiye karşı davaaçabilecek. Bu durum sözleşmede belirtildi ise iskan alınmayan yapılar için de geçerli olabilecek” dedi.

 

Kat Mülkiyetli İse Risk Yok Denebilir

 

Katirtifaklı yapıların yasal olarak bitmiş kabul edilmediğini belirten Altın EmlakGenel Müdürü “Eğer yapı kat mülkiyetliise risk yok diyebiliriz. Bizler bu karar sonrasında müteahhitlerin arsasahipleri ile yaptıkları sözleşmeleri kontrol ederek işlem yapacağız. Daireninkimden alındığını tapu zincirinden kontrol edeceğiz. Bu dönemde müşteriler burisk nedeniyle müteahhit yerine öncelikle arsa sahibi olan kişilerin taşınmazlarınıalma yolunu tercih edebilirler. Arsa sahiplerinin yada onlardan satın alınantaşınmazlar için bir risk söz konusu değildir” dedi.

 

5 Yıllık Süre Tanınmalı ve SigortaDevreye Girmeli

 

Türkiye’dekitoplam konut sayısının yaklaşık 18 milyon, kat mülkiyetli taşınmaz sayısınınise bu rakamın %30 seviyesindeolduğunu belirten Özelmacıklı “Kararın emsal teşkil edebilecek olmasımüteahhitlerin satışlarında risk oluşturacak. Bu nedenle kat irtifaklı bu türtaşınmazlar için, davadaki gibi 24 yıl sonra değil ayıplı mal teslimsorumluluğu kadar yani 5 yıllık makul bir süre tanınmalı. Ayrıca çözüm için 6502 sayılı Tüketicinin KorunmasıHakkındaki kanun ile yürürlüğe giren bina tamamlama sigortası kapsamınagenişletilerek ve uygulanarak her yapı için zorunlu hale gelmeli. Bununfaturası taşınmazı alan ve konuyu bilmeyen tüketiciye kesilmemeli” dedi. 

müteahhit emlak haberler emlak gündemi emlak haberleri yeni projeler ev alırken dikkat edilmesi gerekenler