Engelli Vatandaşlar Ödediği Emlak Vergisini Geri Alabilecek!

Kamu Denetçiliği Kurumu, Engelli vatandaşın, geçmişte ödediği emlak vergilerinin iade edilmesine karar verdi.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda hem bina vergisi ve hem de arazi vergisi için, bu vergilerden muaf olanlar sayılmış,

Emekliler, hiç gelirleri olmayanlar ve özürlüler ile gazilerin ve şehitlerin dul ve yetimlerinin de belli şartlarda emlak vergisi ödemesi gerekmiyor. Daha doğrusu bunlar için vergi oranı Bakanlar Kurulu’nca sıfır olarak belirlenmiş. 

Emlak vergilerini düzenli ödeyen engelli vatandaş, sahibi olduğu meskeni için emlak vergisi muafiyetinden faydalanma ve 2014-2017 yılları arası ödediği emlak vergilerinin iade edilmesi talebi ile 2016 yılında belediyeye başvuru yapmış, belediye tarafından muafiyet talebi 2017 yılı ve sonrası için kabul edilmesine karşın 2014-2017 yılları arası ödediği emlak vergilerinin iade edilmesine ilişkin talebi reddetmiştir. Bunun üzerine vatandaş, söz konusu dönemlerde ödenen emlak vergisinin iade edilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu başvuru ile ilgili aldığı kararda, engelli vatandaşın indirimli vergi oranlarından yararlanılabilmesi için "Tek Meskeni Olan Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Bildirim Formu" nun doldurarak ilgili belediyeye verilmesinin gerekli bulunduğunu; 

"Ancak gerekli şartları taşıyan mükelleflerin söz konusu formu veya emlak vergisi bildirimini süresinde vermemelerinin indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğini belirterek emlak vergisi bildirimini vermemiş ve indirimli bina vergisi oranından yararlanma talebinde bulunmamış mükelleflerin, gerekli formları daha sonra vermeleri halinde, indirimli bina vergisi oranı uygulamasından zaman aşımı süreleri de dikkate alınmak suretiyle geçmişe dönük olarak faydalanmaları mümkün olduğuna karar vermiştir."

Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Bildirim Formu EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ KİMLER EMLAK VERGİSİ VERMEZ Kamu Denetçiliği Kurumu