3 Katlı İstanbul Tüneli Projesi Kabul Edildi

İBB Meclisi'nde, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek Anadolu ile Avrupa yakasındaki kara yollarını birbirine bağlayacak 3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesinin plan değişikliği teklifleri kabul edildi.

İBB Meclisi'nde, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek Anadolu ile Avrupa yakasındaki kara yollarını birbirine bağlayarak ulaşımda büyük rahatlık sağlayacağı belirtilen İstanbul Tünel Projesi'nin plan değişikliği kabul edildi.

İBB Meclisi'nde, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek Anadolu ile Avrupa yakasındaki kara yollarını birbirine bağlayarak ulaşımda büyük rahatlık sağlayacağı belirtilen İstanbul Tünel Projesi'nin plan değişikliği kabul edildi.

3 KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü hazırladığı teklif, rapor ve yazıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderdi. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü, yapılacak imar değişikliğini, bir rapor haline getirerek Ulaşım ve Trafik ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarına gönderdi.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLDİ

"Plansız sahada" bulunan kısımları ve bazı yerleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilat Teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi, ilgili komisyonlarda görüşülerek kabul edildi.

İSTANBUL ULAŞIM İSTANBUL TÜNELİ