200 Milyarlık Kentsel Dönüşüm Ajandası Hazır!

Hükümet, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak, kentsel altyapı çalışmalarına hız verecek, yaşanabilir mekânlar vizyonuyla 81 ilin çehresini değiştirecek 10 hamle için düğmeye bastı.

Hükümet kentsel dönüşüm ajandası hazırladı. Buna göre eskimiş yapılar yenilenirken, tarihi yapı korunacak, bazı meydanlar trafiğe kapatılacak. Bu dönüşümün bedeli ise 200 milyar lira.

Estetik kurallar;

Estetik kurullar aktif hale getirilerek, şehir kimliği çalışmaları yönündeki koordinasyon genişletilecek. Yerel yönetimlerin imar uygulamalarına ilişkin kurumsal kapasiteler geliştirilerek finansman desteği verilecek.

Kentsel tasarım rehberi;

Her şehrin, iklimine, coğrafi özelliklerine, tarihine, özgün mimari dokusu ile estetiğine uygun "Kentsel Tasarım Rehberleri" hazırlanacak. İskân Kanunu kapsamında 2 bin 750 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Eskimiş konutlar yenilenecek;

Tehlike arz ettiği öngörülen 7.5 milyon konutun dönüştürülmesi için 15 yıllık periyotta yılda 150-200 bini İstanbul'da olmak üzere 500 bin konut yenilenecek. Sosyal konut projelerine destek sürecek.

Geleneksel mahalle anlayışı;

Şehre aidiyet duygularının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek. Mahalle ve sokak kavramını öne çıkaran projelere destek verilecek. Geleneksel mahalle kültürünü yaşatan mimari örneklerin restorasyon çalışmaları teşvik edilecek. Yöresel malzeme seçimi, geleneksel mimari uygulamaları desteklenecek.

Tarihi siluet korunacak; 

Şehir merkezlerindeki tarihi dokunun üzerinde baskı oluşturacak mimari uygulamalara izin verilmeyecek.

Tarihi mekanlar trafiğe kapatılacak;

Tarihi şehir merkezleri araç trafiğinden arındırılacak. Önemli kararlar alınırken kentte yaşayanların fikirleri alınacak.

Şehircilik Araştırma Merkezi kurulacak;

Yöresel mimari projeleri 81 ilin kırsal yerleşmeleri için de tamamlanacak. Ruhsal ve izin başvurularında alınacak ücretlerde kolaylık sağlanacak.

Her alanda dönüşüm;

Kentsel dönüşüme ek olarak kentsel yenileme, kentsel sağlıklaştırma, kentsel canlandırma gibi projeler desteklenecek. Gençler, çocuklar için şehircilik bilincini artırmaya yönelik tasarım atölyeleri kurulacak. Düşük gelirli illerde temel altyapı ve hizmet kalitesi arttırılacak.

kentsel dönüşüm