Tapuları Kilitlemek Mümkün

E-devlet kimlik doğrulama sistemi üzerinden uygulamaya alınan ve portal.tkgm.gov.tr adresinden uygulamaya geçen Web Tapu sistemi TKGM-TAKBİS alt yapısı güvencesi ile çalışıyor.

E-devlet kimlik doğrulama sistemi üzerindenuygulamaya alınan ve portal.tkgm.gov.tradresinden uygulamaya geçen Web Tapu sistemi TKGM-TAKBİS alt yapısı güvencesi ile çalışıyor. 

Sistem üzerinde tapuyu kilitlemenin mümkün olduğunubelirten Altın Emlak Genel Müdürü MustafaHakan Özelmacıklı, "Artık malikler taşınmazları üzerinde tapu müdürlüğünebizzat gelmeden tasarruf yapılmamasını talep edebiliyor. Beyanlar hanesinemalik bizzat gelmeden tasarrufi işlem yapılamaz notu düşülüyor. Bu durumdavekaleten talep edilen işlemler de yapılamıyor. Ayrıca yasal emlakçıya yetkiverilebiliyor, tapu bilgilerini görüntüleyebiliyor, harç ve döner sermayeödemeleri yapılabiliyor" dedi.

Emlakçılar kayıt altına alınıyor

               Sistem ile emlakçılarınkayıt altına alınması hedeflendiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü MustafaHakan Özelmacıklı, "Vatandaşlar artık portal.tkgm.gov.tradresinden, tek emlakçıya güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapumüdürlüğüne başvuru yapma yetkisini verebilecek. Emlakçı iş takibi veyaaracılık sözleşmesini, damga vergisi ödendi makbuzunu sisteme yükleyerek işlembaşlatabilecek. Bu sisteme dahil olmak isteyen emlakçıların ise kayıtlı veyasal olması gerekiyor" dedi.

Takyidat süreci kolaylaşıyor

Taşınmaz üzerindeki takyidatların tapu senedinde yazmadığını belirtenÖzelmacıklı, "Portaldaki tapu kayıt bilgisi sayfası ile taşınmazüzerindeki ipotek, şerh ve irtifak hakları hatta kapanan kayıtlargörüntülenebiliyor. Sistem üzerinden tapu müdürlüğündeki işlem aşaması dasorgulanabiliyor. İşlem başvurusu için de randevu alınabiliyor" dedi.
  

altın emlak franchising emlakçı emlakçılar emlak yasası