MLS sistemi Türkiye’de kurulmalı

Emlak vergileri için itiraz sürelerinin dolmasının ardından Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, belirlenen rakamların önümüzdeki yıl emlak vergilerinin bazı bölgelerde yüzde yüzden fazla fark etmesine neden olacağını söyledi.

Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikaldenvergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından, emsal kira bedellerinekadar birçok alanı etkiliyor. 2017 yılı, bina, arsa vearaziler için 2018 yılına ait uygulanacak metrekare birimdeğer takdirlerinin yapıldığı yıl oldu. Lakin birçok bölgedeki yapılandeğişiklikler bu çalışmaların daha profesyoneldeğer bazlıhakkaniyeteuygunşerefiyeleri bile dikkate alan şekilde yapılmasıgerektiğini gösteriyor.

Emlak vergileri için itiraz sürelerinin dolmasısonrasında, önceki yıllarda yaşanan örneklerin 2018’de görüleceğinibelirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Belirlenenrakamlar önümüzdeki yıl emlak vergilerinin bazı bölgelerde yüzde yüzden fazlafark etmesine neden olacak. 2013 yılından 2014’egeçişte benzer durumu yaşamıştık. Harbiye Valikonağı Caddesi rayiçdeğeri 10 bin 368-TL’den 21 bin TL’ye, Gayrettepe Barbaros Bulvarı 2 bin468-TL’den, 6 bin TL’ye, Şenlikköy Florya Caddesi bin 789-TL’den 3 bin 500-TL’yeçıkmıştı" dedi.

MLS sistemi Türkiye’de kurulmalı

Amerika’da uygulanan MLS (Multiple Listing Service)sisteminin Türkiye’de uygulanması gerektiğini dile getiren AltınEmlak Genel Müdürü, "Bu sistem ile kiralanan ve satılan tümgayrimenkuller listelenecek, emlak firmaları portföy paylaşımı yapabilecek,sisteme ancak yasal olarak faaliyet gösteren profesyonel emlakçılar kayıtolabilecek. Ayrıca sistem ile emlak aracılık hizmeti verenlerpuanlanabilecek, bu da her önüne gelenin emlak danışmanı olamamasınısağlayacak. Sistem tapu, sigorta, değerleme, vergi, mülk yönetimi ve belediyegibi entegrasyonları sağlayarak tüm sektöre bir altyapı oluşturacaktır"dedi.

Parsel bazlı değerlemeye geçilmeli

Cadde ve sokak bazlı değerlemenin yanlışolduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Değer tespiti artık parsel bazlı olmalı,mevcut yapı stoğu göz önünde bulundurularak şerefiye farklı tespitleryapılmalıdır. Hatta yapılacak düzenleme ile, otoparkı olan, enerji kimlikbelgesi A olan, dış cephesi kentsel tasarıma uygun olan gibi kriterler ileemlak vergilerinde avantajlar sağlanmalıdır. 4 yıllık süreyi beklemek yerinebelli periyotlarda anlık değerleme yapılabilmelidir" dedi.

Türkiye’nin değer haritası çıkartılmalı

Türkiye'de vergi, sigorta, kredi, belediye,kamulaştırma gibi birçok farklı değer karmaşası olduğunu dile getiren AltınEmlak Genel Müdürü, "Gayrimenkul sektöründe değer haritasıoluşturulabilmelidir. Değer haritaları sadece cadde ve sokak ayrımına göredeğil, taşınmazın yaşı, şerefiye farkı, imar parselinin fonksiyonu, çevredeğişimleri, kamu hizmetlerini vb. birçok özelliği dikkate alabiliyor olmalı.Mevcut durumda belediyeler takdir komisyonlarına etki etmekte, bu nedenle dedeğerler gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılacakçözüm ile belediyeler de zan altında kalmayacak ve sistem doğru bir şekildeuygulanmış olacaktır" dedi

altın emlak haberler vergi sistemi vergi emlak gündemi bayilik yeni haberler mustafa hakan özelmacıklı